#sUPport

Projekt #sUPport je projekt v katerem bomo izbranemu posamezniku (mladostniku z izraženo voljo in smislom za šport) pomagali uresničiti sanje.

Nudili bomo vso podporo pri pripravi dodatnih treningov, pripravi prehrane (jedilniki, dodatki,…), podporo pri saniranju morebitnih poškodb. Poleg podpore na športnem področju bomo nudili tudi podporo v primeru težav v šoli (skozi inštrukcije in druge oblike pomoči pri šolanju).

Posameznika ali posameznico bomo izbrali v sodelovanju z ZPM Moste. Za začetek bomo izbrali enega posameznika/posameznico – kasneje pa skladno s sredstvi in časom morda zadevo nadgradimo.

Želja je mladostniku, kjer se doma ne cedita med in mleko, nuditi popolno podporo pri športu in mu/ji na tak način pomagati pri odraščanju in doseganju svojih športnih ciljev. Šport in ostale “obšolske” dejavnosti namreč lahko pomenijo ključno razliko med posameznikom, ki ima težave in se je prepustil toku življenja in posameznikom, ki bo znal svojo usodo vzeti v svoje roke in iz svojega življenja potegniti največ kar lahko. Mi bomo stali ob strani in poskusili omogočiti največ kar lahko.


Če bi želeli pomagati